NYELV VÁLASZTÁS / ALEGE LIMBA
HU        RO
ÉLŐ ADÁS
>>
Istentiszteleteink időpontjai:
Csütörtök: 19.00 óra
Vasárnap: 16.00 óra
>> Istentiszteleteink helyszíne:
Nagyvárad, Ady Endre utca 6. szám
ISTENTISZTELETEK
TELJES ARCHÍVUM
május
26
vasárnap
VIDÉKI GYÜLEKEZETEK
INFO
IMAKÉRÉS
KÜLDÉS
TÁMOGASSA ÖN IS TEVÉKENYSÉGEINKET

HOGYAN?

1. Alapozó klub

 

A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
Kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy megragadják az örök életet.
(Efézus: 3,18 – 1Timótheus: 6,19)

 

A megtérés, az újjászületés, a keresztény életnek nem a beteljesedését, csupán a kezdetét jelenti. Ahogyan egy utazás során szükségünk van térképre, tájékozódási pontokra, esetleg navigációs eszközökre, ahhoz hogy elérjük célunkat, Isten Igéje jelenti azt az „iránytűt” amely segít a helyes utat megtalálni és követni.

Az „Alapozó Klub” célja egy általános és átfogó ismeret elsajátítása a Biblia szerkezete, üzenete, hősei, fontosabb eseményei, helyszínei és szereplői tekintetében. Kiemelt szerepet kap az Újszövetség és azon belül Jézus Krisztus megváltó munkájának, valamint a kereszténnyé válás lépéseinek és jelentőségének a megismerése és megértése.

A „Haladó Klub” célja egy mélyrehatóbb bibliai ismeret elsajátítása, azon belül Izrael történelmi és üdvtörténeti szerepének, valamint az Ó és Újszövetség próféciáinak a megismerése. Ezenkívül az Egyház, a szellemi ajándékok és szolgálatok valamint a keresztény alapelvek és erkölcs gyakorlati megismerése is kiemelt szerepet kap.

A klubok célja nem csupán egy elméleti, teológiai ismeret, tudás megszerzése. A Klubok fontos célkitűzése, beépíteni a hétköznapokba a bibliai alapelveket és fundamentumot építeni annak az új életnek, amiben az egyén az újjászületés révén részesült. A kluboknak van egy interaktív jellege is, vagyis az azon résztvevők kérdéseket tehetnek fel és együtt meg is beszélhetik az aktuális témákat. A hétköznapokból vett példák és az idősebb keresztények tapasztalatai, segítenek a megszerzett ismeretet a gyakorlatba átültetni.

 


2. Bábmisszió

 

Mivelhogy gyermekségedtől fogva ismered a szent Írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.
A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
2Timótheus 3,15-16

 

A gyermekek és az ifjúság képviselik nem csupán egy család vagy az Egyház, de egy egész társadalom új generációját. A Bibliai hősök életében, a proféták és az apostolok útmutatásaiban is kiemelt szerepet kap az új generáció nevelése, tanítása és számukra a pozitív szellemi és erkölcsi példamutatás. A nevelés fontos eleme a játék és az olyan programok, melyek révén, nem csupán a tanulás, de a közösségi életben történő helyes eligazodás és az emberi kapcsolatok egészséges megélése is elsajátítható.

A gyermekek és a fiatalok számára a következő programokban való részvételt biztosítjuk:

 • Istentiszteletek alatti Bibliaiskola és játékos, csoportos foglalkozások (korosztály szerint)

 • Bábmisszió – gyermekevangelizáció bábjátékok közreműködésével

 • Különleges gyermekprogramok : Gyermeknap, Mikulás, Húsvét, stb.

 • Nyári gyermek- és ifjúsági táborok

 • Ifjúsági istentisztelet

 • Koncertek, evangelizációk szervezése

 • Csoportos kirándulások


3. Családépítés

 

A családok jelentik az Egyház és tágabb értelemben a társadalom egészének az alappilléreit. A házasságkötés, a családalapítás és a házasság sikeres „működtetése” jelen korunkban nagy kihívásoknak és próbatételeknek van kitéve. A hagyományos, bibliai értékrenden alapuló családmodell napjainkban folyamatos céltáblává vált a szekularizált társadalomban és médiában. A házastárs kiválasztása, a férj és feleség viszonya, a gyermekvállalás és nevelés, a szülő-gyermek kapcsolat kiemelt témái a Szentírásnak. Szinte nincs olyan területe a házasságnak és a családnak melyhez a Biblia ne adna olyan „receptet” ami biztosítja azok tartós sikerét és a nehéz időszakok „kiállását”.

Gyülekezetünkben fontosnak tartjuk a házasság előtt állók és a már házasságban élők tanítását, támogatását és egy olyan légkör biztosítását ahol az Egyház alapjai még erősebbé válhatnak. Rendszeres programjaink családosok számára:

 • Speciális tematikájú istentiszteletek fiatalok, házasság előtt állók számára

 • Speciális tematikájú istentiszteletek házaspárok számára

 • Családi programok

 • Családos kirándulások


4. Lelki segélyszolgálat

 

Gyülekezetünk egyik fontos feladatának tekinti az elesettek, a szükségben levők vagy a függőségekből szabadulni akarók segítését, a felépülésében és helyreállásában való közreműködést. A gyülekezetnek több olyan tagja is van, akik élő bizonyságai annak, hogy létezik szabadulás az olyan kötelékekből, mint az alkoholizmus, nikotin és drog függősség vagy akár házastársi hűtlenség. Gyülekezetünk tapasztalt szolgálói közös imával és bibliai alapokon álló tanácsokkal, vigasztalással, támogatással segítenek mindazokon, akik úgy érzik, hogy egymaguk képtelenek megbírkozni problémáik súlyával és terheivel.


5. Nemzetközi kapcsolatok

 

A Nagyváradi Hit Gyülekezete aktív tagja az Erdélyi és a Magyarországi Hit Gyükezetei közösségének. A gyülekezet aktív kapcsolatot ápol nem csupán az Erdélyi közösségekkel, de a Magyarországi, sőt más Európai és tengerentúli pünkösdi-karizmatikus egyházakkal is. A kapcsolatok, egyebek mellett közös istentiszteletek szervezésében, kölcsönös vendégszolgálatokon és konferenciákon való részvételekben, valamint táborok szervezésében jelenik meg.


6. Barátság Izraellel

 

Izrael, Isten kiválasztott népe. Szerepe és fontossága a történelemben és az üdvtörténetben nem ért véget az Ószövetségben és helyét nem vette át az Egyház. Izrael modernkori megalakulása és léte egy csoda, Isten hűségének és a többezer éves prófétai beszédek hitelességének a bizonyítéka. A gyülekezet kiemelten fontosnak tartja az imádkozást Izrael és Jeruzsálem békességért, a zsidóság hazatéréséért, szellemi megújulásáért és az Ige szerinti küldetésének betöltéséért. Emellett a gyülekezet tagjai több alkalommal vettek részt, csoportos izraeli túrákon. Gyülekezetünk szoros kapcsolatot ápol a Nagyváradi Zsidó Hitközséggel is. Ennek a kapcsolatnak az eredménye egyebek mellett a közös szervezésben megvalósult Izraeli Fotókiállítás Nagyváradon, részvétel a Zsidó Hitközség Purim ünnepségén és „Izrael Nap” szervezése a gyülekezeten belül.


7. Média

 

Gyülekezetünk több területen is igyekszik kihasználni a modern kor technikai vívmányait és a tömegtájékoztatás csatornáit, hogy az evangélium örömüzenete minél szélesebb rétegek számára elérhetõvé válljon. A gyülekezet hivatalos honlapján, a vasárnapi istentiszteletek közvetítése élõben nyomon követhetõ, valamint egyes korábban elhangzott prédikációk és tanítások is meghallgathatók a weboldal archívumában.